iKörkort MC

Sveriges populäraste körkortsapp för motorcykel!

iKörkort MC innehåller allt du behöver kunna för att klara kunskapsprovet och är Sveriges första, bästa och mest nedladdade utbildningsapp för alla som ska ta körkort med A1-, A2- eller A-behörighet.

Läs mer om iKörkort MC nedanför eller på App Store eller Google Play, där kan du även läsa vad våra kunder tycker om appen.

1 200 teorifrågor

Alla teorifrågor i appen bygger på aktuell körkortslitteratur och guider och artiklar publicerade av Sveriges Motorcyklister (SMC) och annan ledande expertis.

Teorifrågorna täcker in alla områden som står beskrivet i Trafikverkets föreskrifter om förarprov för behörighet A, A1 och A2, alltså både generella trafikregler och sådant som särskilt gäller motorcykelkörning, exempelvis broms- och kurvteknik, att köra med passagerare med mera.

Bildfrågor

Alla frågor i iKörkort MC är illustrerade för att göra ditt körkortspluggande roligare men många frågor är också kopplade till en fullskärmsbild på en trafiksituation, en kurva eller liknande - precis som på det riktiga provet.

Frågekategorer

Alla teorifrågor är uppdelade i kategorier så att du kan plugga på det du har svårast för, självklart kan du även göra prov med blandade frågor. Provet innehåller kategorierna: Motorcykeln, Människan, Miljö, Stadskörning, Landsvägskörning, Mörker & Halka, Trafikregler, Olyckor och Vägmärken.

Överskådlig rättning med förklaringar

När du har avslutat ett prov kan du välja att se en detaljerad översikt över ditt resultat. Varje fråga redovisas separat med bild, alla alternativ, ditt angivna svar och det korrekta svaret.

För att uppmuntra djupinlärning och för att ge dig en större möjlighet att utöka din teoretiska förståelse så har i princip alla teorifrågorna även en tillhörande förklaringsruta som ger mer detaljerad information på ämnet eller förklarar varför rätt svar är rätt och varför fel svar är fel. 

Återuppta prov

Provet sparas successivt och du kan alltid gå tillbaka och ändra dina svar. Du kan närsomhelst avbryta ett prov för att till exempel ta emot ett samtal och sedan återuppta det igen från samma fråga.

Körkortsteori

iKörkort MC innehåller självklart även all körkortsteori du behöver lära dig, utförligt sammanfattad på 95 sidor (drygt 40 000 ord). Teoridelen är utformad för att smidigt kunna läsas på en iPhone, Android eller iPad och fungerar i både normalt läge och i ”Landscape View”.

Informationen i teoridelen är hämtad från den senaste körkortslitteraturen och officiella myndigheter som Transportstyrelsen, Trafikverket, Polisen, SCB etc.

Uppslagsverk med vägmärken

Uppslagsverket innehåller samtliga 558 officiella svenska vägmärken, signaler, tecken och vägmarkeringar. Varje vägmärke finns beskrivet med bild, det officiella namnet och en förklarande text om vad vägmärket innebär och vilka regler som gäller i anslutning till märket.

Statistik

Din svarsstatistik spåras löpande av appen så att du kan se hur många prov du har genomfört, hur många som blev godkända, din bästa poäng och tid samt din genomsnittliga poäng och tid.

Du kan även se hur många procent rätt du har svarat i de olika frågekategorierna, så att du vet vad du behöver öva på.